Запобігання корупції

●   Антикорупційне законодавство

·        Конституція України

·        Закон України «Про запобігання корупції»

·         Закон України «Про державну службу»

·        Закон України «Про очищення влади»

·         Закон України «Про доступ до публічної інформації»

·        Закон України «Про засади державної антикорупційноїполітики на 2021-2025 роки»

·         Закон України «Про внесення змін до Закону України «Прозапобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сферізапобігання корупції в умовах воєнного стану»

·         Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведенняспеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, якіпередбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища,та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постановКабінету Міністрів України» від 25 березня 2015 року № 171

·        Постанова КМУ «Прозатвердження Порядкупроведення службового розслідування» від 13 червня 2000 року  № 950  


●  Конфлікт  інтересів

 

Закон України “Про запобігання корупції” виокремлює два види конфлікту інтересів:

ü     потенційний конфлікт інтересів - у особи наявний приватний інтерес у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

ü     реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи. Такий інтерес може зумовлюватись особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, а також іншими обставинами.

Невід’ємною складовою конфлікту інтересів є службові/представницькі повноваження та вплив (можливість впливу) приватного інтересу на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, вчинення чи невчинення дій під час реалізації таких повноважень.

Приватний інтерес здатний впливати на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, вчинення чи невчинення дій лише під час реалізації дискреційних службових чи представницьких повноважень.

 

 

Дії особи у разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів

 

Якщо особа має сумнів щодо наявності в неї конфлікту інтересів, вона має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК).

Для     отримання     максимально     чіткого     роз’яснення   у  зверненні до НАЗК варто зазначати інформацію, що розкриває зміст повноважень, приватного інтересу та ситуації, стосовно якої є сумніви щодо наявності конфлікту інтересів, а також додавати відповідні документи.

Якщо НАЗК підтверджує наявність конфлікту інтересів то повідомляє особу, уповноважену на врегулювання конфлікту інтересів, про такий конфлікт інтересів та не вчиняє дій, не приймає рішення в умовах конфлікту інтересів.

Якщо НАЗК підтверджує відсутність наявність конфлікту інтересів то особа працює, як і раніше.

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів (частина шоста статті 28 Закон України “Про запобігання корупції”).


 Роз’яснення НАЗК щодо застосування норм 

антикорупційного законодавства

·   Роз’яснення щодо заповнення декларацій

·  Роз’яснення та рекомендації щодо конфлікту інтересів


ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці