Постанова КМУ від 06.03.2019р. №182

Постанова КМУ від 06.03.2019р. №182 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-2019-%D0%BF#Text

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці