До уваги суб’єктів господарювання!

☝️ На сьогоднішній день однією із проблем у сфері поводження з відходами є негативний вплив на навколишнє природне середовище внаслідок порушень при перевезенні, зберіганні, утилізації, відпрацьованих мастил (олив), які відносяться до небезпечних відходів.

Враховуючи зазначене, Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 17 грудня 2012р. №1221 «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)».

Даною Постановою передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), щоквартально, до 10 числа наступного місяця подають до Державної екологічної інспекції у Вінницькій області інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5 згаданої Постанови.

По завершенню військового стану в Україні, неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності до Державної екологічної інспекції у Вінницькій області за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, є підставою для проведення позапланових перевірок зі здійснення державного нагляду (контролю) у галузі дотримання вимог природоохоронного законодавства відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Вищезазначену інформацію рекомендуємо надавати за встановленою Порядком формою на адресу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області вул. 600-річчя, 19, м. Вінниця. email: vin@dei.gov.ua

ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ПОРЯДКУ:

✔️ суб’єкти, що виробляють або ввозять на територію України для вільного використання мастила (оливи), внаслідок використання яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи) за визначеним Порядком переліком;

✔️ суб’єкти, що провадять діяльність із збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив);

✔️ суб’єкти, у процесі діяльності яких на території України утворюються відпрацьовані мастила (оливи);

— суб’єкти, які надають послуги з промислової заміни мастил (олив);

✔️ суб’єкти, які здійснюють заміну мастил (олив) у транспортних засобах у пунктах заміни мастил (олив).

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці