Дотримання орендарями режиму роботи спуску ставків

Здебільшого метою спуску ставків є рибогосподарські потреби, тобто промисловий вилов риби. Така діяльність є сезонною і проводиться на весні та восени. Саме в ці періоди на адресу Інспекції надходять звернення громадян щодо спуску ставків. Нажаль, на період військового стану Інспекція не в змозі проводити позапланові перевірки та належним чином забезпечувати права та законні інтереси громадян. Тому є необхідність у проведенні роз’яснень суб’єктам господарювання (орендарям водних об’єктів). 

Для набуття права користуватись водним об’єктом підприємцю (громадянину) необхідно отримати відповідну документацію, а саме: паспорт водного об’єкта; договір оренди водного об’єкта; дозвіл на спеціальне водокористування. Для водних об’єктів, де наявні гідротехнічні споруди (оформлені згідно договору оренди майна), що слугують для випуску води (спуску ставка), необхідно також отримати проєкт нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водний об’єкт із зворотними водами.

Крім того, суб’єктам господарювання необхідно отримати ще один важливий документ, а саме режим роботи водного об'єкта.

Що таке режим роботи та для чого потрібно його дотримуватись?

Згідно статті 77 Водного кодексу України режим роботи штучного водного об’єкта, водогосподарської системи встановлюється з урахуванням прогнозу водності, екологічних вимог та інтересів всіх водокористувачів Державним агентством водних ресурсів України.

Даний режим видається на певний період часу (на один рік, сезон роботи). У режимі визначається періоди  початку та закінчення скиду (тривалість діб), а також об’єм скиду та наповнення водного об’єкта (тис.м3).

Режими розробляються для збереження та відновлення водних ресурсів.

Додержання режимів роботи передбачено умовами дозволу на спеціальне водокористування та умовами користування водними об'єктами на правах оренди (стаття 51 Водного кодексу України).

За порушення встановлених режимів роботи штучних водних об’єктів і водогосподарських систем передбачено адміністративну відповідальність у вигляді  штрафу: на громадян від 850 до 1700 гривень та на посадових осіб від 1700 до 3400 гривень.

Наголошуємо, що порушення режиму в першу чергу призводить до погіршення якісного стану водойми, а також до розірвання договору оренди водного об’єкта та анулювання дозволу на спеціальне водокористування.

   

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці