Результати відбору проб води з річки Тяжилівка та Вишенського озера від 15.09.2022 року

Відбір проб води з річки Тяжилівка проводився в районі провулку Гайдамацького (проба №1), вулиці Продольна (проба №2) та вулиці Ватутіна (проба №3).

Інструментально-лабораторні дослідження здійснювались по основним показникам якості води: по азоту амонійному, БСК, ХСК, нітритам, нітратам, сульфатам, фосфатам, хлоридам, сухому залишку. За результатами досліджень встановлено, що вміст концентрації забруднюючих речовин заходиться в межах норми гранично допустимих концентрацій.

Наприклад у пробі №1 (провулку Гайдамацького) встановлено вміст:

- сульфатів у відібраних пробах вод 101 мг/дм3, при нормативі - 500 мг/дм3;

- фосфатів - 1,2 мг/дм3, при нормативі – 3,5 мг/дм3;

- азоту амонійного - 1,27 мг/дм3, при нормативі – 2 мг/дм3.

Проаналізувавши протоколи інструментально-лабораторних досліджень якості води, відібраних із річки Тяжилівка впродовж 2020р., 2021р. та 2022р., спостерігається зменшення впливу антропогенної діяльності на водний об’єкт, про що свідчить покращення якісного складу води.

Відбір проб води з Вишенського озера проводився в районі проспекту Юності (проба №4) та  вулиці Вишенька (проба № 5).

За результатами інструментально-лабораторних досліджень у відібраних пробах №4, №5 основні показники якості води: по азоту амонійному, БСК, ХСК, нітритам, нітратам, сульфатам, фосфатам, хлоридам, сухому залишку заходяться в межах норми.

Наприклад у пробі №5 (в районі вулиці Вишенька), встановлено вміст: сульфатів у відібраних пробах вод 50 мг/дм3, при нормативі - 500 мг/дм3;

- фосфатів - 0,2 мг/дм3, при нормативі – 3,5 мг/дм3;

- азоту амонійного - 0,79 мг/дм3, при нормативі – 2 мг/дм3.

Проаналізувавши результати досліджень якості води, відібраних з Вишенського озера впродовж 2020р., 2021р., та 2022р., встановлено, що концентрація забруднюючих речовин зменшилась  по всім показникам.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці