❗️ До уваги суб’єктів господарювання ❗️ Зміни до законодавства❗️

27 липня 2022 року набрав чинності Закон України від 09.07.2022 № 2393-IX, яким внесено низку змін до Закону «Про охорону атмосферного повітря».

Отож серед основних нововведень які вносяться в законодавство можна визначити наступні:

ü    доповнено основні обов’язки субєктів господарювання в галузі охорони атмосферного повітря наступними :

·                    вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

·                    забезпечувати здійснення періодичних та/або автоматизованих інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин пересувних джерел та організованих стаціонарних джерел викидів і ефективності роботи газоочисних установок;

·                    обладнувати місця відбору проб організованих стаціонарних джерел викидів для вимірювання параметрів газопилового потоку з метою здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів;

·                    щороку подавати до дозвільного органу звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин.

ü    строки виконання заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з метою досягнення нормативів затверджених дозволом, обмежено терміном сім років з дня затвердження таких заходів, крім заходів, строки виконання яких затверджено стратегічними документами національного рівня та/або регіональними програмами охорони довкілля, або якщо інше не встановлено законодавством;

ü    оптимізовано перелік документів необхідних для отримання дозволу на викиди, зокрема визначено обов’язок в пакеті документів надавати відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, про допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" підлягає оцінці впливу на довкілля;

ü    передбачено обов’язок Кабінету Міністрів України затвердити порядок запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин та визначення якості атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря;

ü    визначено порядок та підстави для відмови у видачі та анулювання дозволів, а також підстави для призупинення дії дозволу і господарської діяльності, зокрема :

·                    за умови встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу на викиди та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

·                    здійснення суб’єктом господарювання діяльності з порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для цього.

Із повним текстом новоприйнятого Закону можна ознайомитись перейшовши за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2393-20#Text

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці