Прибережні захисні смуги потребують особливого ставлення

До земель України належать усі землі в межах її території, у тому числі зайняті водними об’єктами. Землі за основним цільовим призначенням поділяються на категорії. Категорії земель України мають особливий правовий режим. Однією з категорій земель за основним цільовим призначенням є землі водного фонду. До земель водного фонду належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок і навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами й каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів.

З метою попередження негативного впливу на екологічну ситуацію, створення сприятливого режиму на водних об’єктах, попередження їх засмічення, забруднення, вичерпання, статтею 58 Земельного кодексу України передбачено встановлення уздовж річок, навколо водойм і на островах водоохоронних зон для створення сприятливого режиму цих водних об’єктів.

Водний кодекс України визначає прибережну захисну смугу, як частину водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони.

Землі прибережної захисної смуги розташовуються ближче до водного об’єкта, ніж інші землі водоохоронної зони, і саме вони потенційно розглядаються можливим об’єктом забудови зацікавленими особами. Але прибережна захисна смуга є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Прибережна захисна смуга запобігає руйнуванню водних екологічних систем, зсувам, ерозії, появі необґрунтованої забудови. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм і на островах забороняється будівництво будь-яких споруд (окрім гідротехнічних, гідрометричних і лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів і стоянок автомобілів.

Статтею 59 Земельного кодексу України встановлено діяльність на земельних ділянках під прибережними захисними смугами та перелік призначень використання таких земельних ділянок при їх передачі в оренду громадянам і юридичним особам. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передавати на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб (у тому числі рибництва (аквакультури), культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, догляду, розміщення та обслуговування об’єктів портової інфраструктури і гідротехнічних споруд тощо, а також штучно створені земельні ділянки для будівництва та експлуатації об'єктів портової інфраструктури та інших об'єктів водного транспорту. Стає зрозумілим, що спорудження будівель, в тому числі житлових, на землях прибережних захисних смуг заборонено.

Враховуючи вищезазначене, з метою збереження прибережно захисних смуг, звертаємо увагу, що громадяни та суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства України у сфері використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення.
ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці