До уваги орендарів водних об’єктів

Серед орендарів водних об’єктів поширена практика пониження рівня води в орендованих ними водоймах для спрощення вилову риби, а в окремих випадках і повний випуск води з водойми. Однак, при цьому орендарі помилково вважають, що отримавши водний об’єкт в оренду мають необмежені права щодо його використання на власний розсуд.

Чинним законодавством передбачено питання підвищення чи пониження рівня води в ході здійснення господарської діяльності з риборозведення.

Відповідно до статті 76 Водного кодексу України, робота водогосподарських систем (водосховищ, каналів та інших зв’язаних між собою водних об’єктів) регулюється шляхом встановлення відповідних режимів для кожного водного об’єкта системи з урахуванням прогнозу водності. Режими роботи цих систем встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, на підставі правил експлуатації водних об'єктів з урахуванням екологічних вимог та інтересів всіх водокористувачів.

Відповідно до статті 10 Водного кодексу України, до компетенції сільських, селищних, міських та районних у містах рад належать питання у галузі регулювання водних відносин.

Встановлення режимів роботи на пониження рівня води здійснюється Держводагенством лише за наявності погодження органу місцевого самоврядування на території якого розташований водний об’єкт.

Пунктом 8 статті 17 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» встановлено, що рівень води в рибогосподарських водних об'єктах має бути достатнім для забезпечення природного відтворення та життєдіяльності гідробіонтів. Підвищення або зниження рівня води у водних об'єктах погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.

Окрім того, про початок та закінчення скиду води з водойми суб’єкт господарювання зобов’язаний інформувати органи місцевого самоврядування.

Для встановлення режиму роботи щодо пониження води в орендованих водних об’єктах необхідно мати наступні документи:

- документ, що підтверджує право на користування водним об’єктом;

- дозвіл на спеціальне водокористування;
- паспорт водного об’єкту.

В разі відсутності у орендаря перерахованих документів, зміна рівня води в орендованій водоймі є такою, що вчинена з порушенням чинного законодавства, що тягне за собою юридичну відповідальність (адміністративну, а у окремих випадках, кримінальну).

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці